Witamy na naszej stronie

IPK Sp. z o.o., członek Praxi Alliance - międzynarodowej sieci zrzeszającej renomowane firmy rekrutacyjne z Europy, Ameryki i Azji, jest jedną z najstarszych polskich firm doradztwa kadrowego.

Od 1991 roku działamy na terenie całego kraju poprzez biura w Warszawie, Sopocie, Poznaniu i Wrocławiu.

Od ponad dwudziestu lat dostarczamy firmom, instytucjom i przedsiębiorstwom nowoczesne rozwiązania wspierające Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.

O NAS

Już ponad 20 lat dostarczamy firmom, instytucjom i przedsiębiorstwom nowoczesne rozwiązania wspierające Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.

Założony w 1991 roku IPK – wówczas Instytut Promocji Kadr- był jedną z pierwszych firm doradztwa personalnego w Polsce.

Działamy na terenie całego kraju poprzez biura w Warszawie, Sopocie, Poznaniu i Wrocławiu.

Dobrze znamy rynek pracy w krajach Europy Centralnej i Wschodniej realizując tam projekty rekrutacyjne.

Jesteśmy członkiem Praxi Alliance – międzynarodowej sieci zrzeszającej renomowane firmy rekrutacyjne z Europy, Ameryki i Azji.

Nasze usługi obejmują:

 • Rekrutacja i selekcja
 • Rekrutacja ogłoszeniowa
 • Testy psychologiczne
 • HR consulting
 • Kursy kwalifikacyjne

Zespół konsultantów IPK stanowią doświadczeni i kompetentni specjaliści – eksperci w swoich dziedzinach – psychologii, prawie pracy i business management.

Dzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniem.
Organizujemy i prowadzimy kursy zapewniające nabycie kwalifikacji w zawodzie Specjalista ds. Rekrutacji. Nasi konsultanci są autorami blisko 200 publikacji tematycznie związanych z dziedziną zarządzania zasobami ludzkimi, w tym dwunastu książek.

Zapraszamy na nasz portal rekrutacyjny www.pracorama.pl, który, oprócz szczegółowej oferty naszych usług oraz atrakcyjnych ofert pracy, zawiera również interesujące wyniki badań dotyczące aktualnej sytuacji na rynku pracy.

REKRUTACJA i SELEKCJA

Realizujemy projekty rekrutacyjne na stanowiska wszystkich szczebli i specjalności dla firm ze wszystkich branż i sektorów gospodarki.

Nasza metoda poszukiwań bezpośrednich oraz zasoby Banku Danych Kadrowych IPK gwarantują dotarcie do właściwych kandydatów na stanowiska kierownicze i specjalistyczne.

Skutecznie działamy na rynku pracy w krajach Europy Centralnej i Wschodniej – pomagamy firmom, które rozwijają tam swoją działalność , w obsadzaniu stanowisk dyrektorów przedstawicielstw, szefów rynku, key account managerów.

W ciągu ponad 20 lat działalności obsadziliśmy już ponad 8000 stanowisk.

Struktura stanowiskowa:

20% Top Management
60% Średni szczebel zarządzania
20% stanowiska specjalistyczne

Typy stanowisk:

Zarządzanie: prezes/członek zarządu, general business manager, dyrektor fabryki, hr manager
Produkcja: szef: produkcji, logistyki i zakupów, utrzymania ruchu; supply chain manager;, kierownik ds. organizacji produkcji; technolog, specjalista ds. kontroli jakości, planista produkcji i dystrybucji
Sprzedaż i marketing: dyrektor ds. sprzedaży, area sales manager, szef sieci sklepów, kierownik sklepu, przedstawiciel (techniczno) handlowy, inżynier sprzedaży, key account manager; menedżer ds. promocji marki i komunikacji z rynkiem, specjalista ds. rozwoju produktu; kierownik call center
Finanse/księgowość : dyrektor finansowy, główny księgowy, specjalista ds. controllingu inwestycyjnego
Inżynieria/budownictwo: dyrektor oddziału robót instalacyjnych, kierownik robót elektrycznych

Branże i sektory gospodarki:

Przemysł: chemiczny, energetyczny i cieplowniczy, motoryzacyjny, opakowań, paliwowy, spożywczy, tworzyw sztucznych Usługi: finansowe, medyczne, transport i logistyka, zarządzanie nieruchomościami Nowoczesne technologie, Budownictwo, Sektor publiczny

Czas realizacji projektu rekrutacyjnego: 1-4 tygodni

Zapytaj o ofertę: ipk.sopot@ipk.com.pl

Doradztwo HR

Mamy bogate doświadczenie w realizacji usług wspierających działalność pionów HR w firmie. Zespół konsultantów o najwyższych kwalifikacjach teoretycznych i wieloletnim, bogatym doświadczeniu praktycznym realizuje projekty doradcze w zakresie:

 • audyt personalny
 • outplacement indywidualny i grupowy
 • projektowanie i wdrażanie systemów kompetencyjnych
 • projektowanie i wdrażanie systemów wynagrodzeń
 • analiza potrzeb szkoleniowych
 • przygotowanie i realizacja programów rozwoju pracowników

Zapytaj o ofertę: ipk.sopot@ipk.com.pl

OGŁOSZENIA REKRUTACYJNE

IPK Sp. z o. o. od 1992 roku prowadzi Serwis Ogłoszeniowy – pośredniczymy oraz obsługujemy publikacje ogłoszeń rekrutacyjnych zarówno prasowych, jak i internetowych. Od 2007 roku posiadamy również własny portal – www.pracorama.pl – na którym znaleźć można aktualne oferty pracy, informacje oraz narzędzia wspomagające proces rekrutacji.

Specjalnie skonstruowane przez nas pakiety ogłoszeń niejawnych, polegają na emisji ogłoszenia na kilku różnych portalach jednocześnie, co istotnie zwiększa ich skuteczność. Cena za pakiet, dzięki specjalnie skonstruowanej przez nas ofercie, jest dużo niższa, niż w przypadku zamówienia pojedynczego ogłoszenia bezpośrednio w poszczególnych portalach.

Całym procesem, od zamówienia, po umieszczenie i monitorowanie ogłoszeń na poszczególnych portalach, zajmuje się jeden konsultant Serwisu Ogłoszeniowego IPK. Zamówienie ogłoszenia nie wymaga wykupienia abonamentu.

Serwis ogłoszeniowy IPK świadczy również usługi w zakresie publikacji ogłoszeń jawnych oraz ogłoszeń rekrutacyjnych i reklam w prasie. Współpracujemy z większością mediów prasowych w kraju, zarówno z tymi o zasięgu ogólnopolskim, jak i regionalnym.

Oferujemy pełną obsługę:

 • media planning
 • przygotowanie layoutu
 • zamówienie i realizacja ogłoszenia / reklamy

Naszym Klientom proponujemy bardzo korzystne rabaty oraz pełny profesjonalizm w obsłudze i realizacji zamówienia.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą:

http://www.pracorama.pl/rekrutacyjne-ogloszenia-internetowe/

TESTY (PSYCHOLOGICZNYCH PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH)

W ciągu ponad 20 lat działalności przeprowadziliśmy badania ponad 20 tysięcy osób – pracowników lub kandydatów do pracy na stanowiska wszystkich szczebli.
Stworzony przez nas - wiarygodny i sprawdzony zestaw metod diagnostyczno-selekcyjnych umożliwia obiektywne badanie cech psychologicznych i predyspozycji zawodowych.

Oferujemy testy do badania:

 • predyspozycji osobowościowych
 • potencjału intelektualnego
 • stylu kierowania i potencjału menedżerskiego

TESTY on-line: http://pracorama.pl/testy-online/

Zastosowanie testów psychologicznych predyspozycji zawodowych:

 • REKRUTACJA I SELEKCJA
 • AUDYT KADROWY I MENEDŻERSKI
 • DORADZTWO ZAWODOWE
 • COACHING, PLANOWANIE ŚCIEŻEK KARIERY
 • OUTPLACEMENT

Oferujemy doradztwo w zakresie doboru odpowiednich narzędzi do diagnozy przydatności zawodowej kandydatów na różne stanowiska.

Zapytaj o ofertę: testppp@ipk.com.pl

KURSY KWALIFIKACYJNE

Specjalista ds. rekrutacji pracowników
(kod zawodu 242309)

Instytut Promocji Kadr (placówka kształcenia ustawicznego prowadzona przez IPK Sp. z o.o. zajmującą się od ponad 20 lat rekrutacją i selekcją personelu oraz doradztwem personalnym) zaprasza na 42-godzinny, profesjonalny kurs kształcący Specjalistów ds. rekrutacji pracowników (kod zawodu 242309).

Instytut Promocji Kadr posiada uprawnienia wydawania zaświadczeń potwierdzających nabycie kwalifikacji zawodowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z dnia 27 lutego 2006 r., Nr 31, poz. 216). Placówka jest wpisana do Rejestru Instytucji szkoleniowych WUP w Gdańsku pod nr 2.22/00128/2012.

Więcej informacje: http://www.pracorama.pl/kurs kwalifikacyjny/

Zapytaj o ofertę: kurs@ipk.com.pl

PUBLIKACJE IPK

Oprócz realizacji projektów biznesowych IPK prowadzi również działalność badawczą i wydawniczą, której efektem jest wydanie dwunastu książek oraz kilkaset publikacji fachowych i naukowych.

Od roku 2012 rozpoczęliśmy władną działalność wydawniczą; już ukazały się stepujące publikacje:

Marek Suchar: Parametryczna metoda analizy CV; Black Unicorn 2012

Na podstawie analizy dwudziestu tysięcy życiorysów zawodowych kandydatów na różne typy i poziomy stanowisk wyodrębnione zostały cztery ilościowe parametry kariery: Mobilność Rotacyjność, Wertykalizm i Płynność. Publikacja jest użytecznym podręcznikiem stanowiącym dużą pomoc w pracy doradcy zawodowego – umożliwia szybkie, sprawne i obiektywne przeprowadzenie analizy i oceny CV zarówno osób aktywnych na rynku pracy, jak i tych dopiero na rynek pracy wchodzących.

Jacek Suchar: Prawne aspekty rekrutacji; Black Unicorn 2012

Przepisy prawne dotyczące ochrony godności osób ubiegających się o pracę mają zapobiegać ich niesprawiedliwej dyskryminacji, zapewniając wszystkim równe traktowanie.
Publikacja, w sposób przystępny i poparty licznymi przykładami, przedstawia najważniejsze przepisy antydyskryminacyjne, których znajomość jest dla każdego doradcy zawodowego obowiązkowa.

KONTAKT

IPK Sp. z o.o.

ul. Reja 13/15,
81-874 Sopot
tel.: +48 58 550 11 16
fax: +48 58 550 28 45
e-mail: ipk.sopot@ipk.com.pl

Biuro IPK Sp. z o.o. w Warszawie

ul. Ciołka 12
01-402 Warszawa
tel. tymczasowy: +48 607 332 234
e-mail: e-mail: ipk.warszawa@ipk.com.pl

Biuro IPK Sp. z o.o. we Wrocławiu

ul. Leszczyńskiego 4 lok 25,
50-078 Wrocław
tel.: +48 607 332 234
e-mail: ipk.wroclaw@ipk.com.pl

Biuro IPK Sp. z o.o. w Poznaniu

ul. Janickiego 20b/45,
60-542 Poznań
tel.: +48 61 843 07 44
fax: +48 61 843 52 25
e-mail: ipk.poznan@ipk.com.pl