DIAGNOZA POTENCJAŁU ZAWODOWEGO

TESTY_IPK

Celem diagnozy jest obiektywne poznanie mocnych stron i obszarów możliwego rozwoju oraz racjonalne planowanie osobistego rozwoju i kariery zawodowej.

Osoba poddająca się diagnozie otrzymuje pisemny raport zawierający interpretację wyników testowych, końcowym elementem procedury jest sesja feedbackowa poświęcona omówieniu wyników testowych.

Usługa dostępna jest  w 3 wariantach:

  • dla studentów i absolwentów
  • dla osób aktywnych zawodowo
  • dla menadżerów

Diagnoza składa się z 2 etapów:

  • kompleksowe badanie baterią testów psychologicznych (czas trwania ok. 2,5 – 3 godziny)
  • udział w sesji coachingowej z dr Markiem Sucharem dotyczącej interpretacji wyników testowych oraz planowania dalszej kariery (czas trwania ok. 1 godziny)

KONTAKT:
Paulina Kopczyńska
(58) 550 11 16; 570 500 131
paulina.kopczynska@ipk.com.pl