Publikacje IPK

Oprócz realizacji projektów biznesowych IPK prowadzi również działalność badawczą i wydawniczą, której efektem jest wydanie dwunastu książek oraz kilkaset publikacji fachowych i naukowych.

Od roku 2012 rozpoczęliśmy władną działalność wydawniczą; już ukazały się stepujące publikacje:

Marek Suchar: Parametryczna metoda analizy CV; Black Unicorn 2012

Na podstawie analizy dwudziestu tysięcy życiorysów zawodowych kandydatów na różne typy i poziomy stanowisk wyodrębnione zostały cztery ilościowe parametry kariery: Mobilność Rotacyjność, Wertykalizm i Płynność. Publikacja jest użytecznym podręcznikiem stanowiącym dużą pomoc w pracy doradcy zawodowego – umożliwia szybkie, sprawne i obiektywne przeprowadzenie analizy i oceny CV zarówno osób aktywnych na rynku pracy, jak i tych dopiero na rynek pracy wchodzących.

ms_okładka

Jacek Suchar: Prawne aspekty rekrutacji; Black Unicorn 2012

Przepisy prawne dotyczące ochrony godności osób ubiegających się o pracę mają zapobiegać ich niesprawiedliwej dyskryminacji, zapewniając wszystkim równe traktowanie.
Publikacja, w sposób przystępny i poparty licznymi przykładami, przedstawia najważniejsze przepisy antydyskryminacyjne, których znajomość jest dla każdego doradcy zawodowego obowiązkowa.

as_okładka