Testy

TESTY_IPK

W ciągu ponad 25 lat działalności przeprowadziliśmy badania ponad 20 tysięcy osób – pracowników lub kandydatów do pracy na stanowiska wszystkich szczebli.
Stworzony przez nas – wiarygodny i sprawdzony zestaw metod diagnostyczno-selekcyjnych umożliwia obiektywne badanie cech psychologicznych i predyspozycji zawodowych.

DIAGNOZA POTENCJAŁU ZAWODOWEGO:

 • Badanie psychologicznych predyspozycji zawodowych polega na ocenie potencjału psychologicznego osób badanych w odniesieniu do wymagań stanowiska pracy i jego kontekstu organizacyjnego. Wskazuje też z jakim rodzajem i z jakim stopniem trudności zadań i problemów zawodowych potrafi poradzić sobie osoba badana w zależności od posiadanego potencjału intelektualnego.
 • W zależności od potrzeb pracodawcy, badanie może obejmować wszystkie elementy Baterii Diagnostycznej IPK – wówczas powstaje pełny Profil Psychologicznych Predyspozycji Zawodowych kandydata/pracownika.
  Badanie dotyczyć może także wybranych predyspozycji osobowościowych lub sprawności intelektualnych.

Badanie psychologicznych predyspozycji zawodowych zalecane jest dla zwiększenia racjonalności decyzji podejmowanych w ramach Zarządzania Zasobami Ludzkimi w firmie, a szczególnie w przypadku takich działań jak:

 • rekrutacja i selekcja
 • audyt kadrowy i menadżerski (Assessment / Development Center)
 • coaching, planowanie ścieżek kariery
 • outplacement – restrukturyzacja zatrudnienia

TEST 3P

Nowoczesne, internetowe narzędzie zweryfikowane na podstawie badań ponad 10 tysięcy kandydatów do pracy na rożnych rodzajach i poziomach stanowisk. Test przydatny jest szczególnie w badaniu predyspozycji kierowniczych i handlowych oraz uzdolnień związanych z obsługą klientów.

Proponowany przez nas TEST ONLINE przeprowadzany jest zdalnie i umożliwia natychmiastową, obiektywną weryfikację predyspozycji zawodowych kandydatów.

 • znakomicie skraca proces rekrutacji i przyspiesza podjęcie decyzji o wyborze kandydatów (wyniki testów dostępne są po kilkudziesięciu minutach)
 • pozwala znacząco ograniczyć koszty rekrutacji poprzez ograniczenie liczby osób zaproszonych na rozmowy kwalifikacyjne do 2-3 najbardziej odpowiednich kandydatów.
 • eliminuje koszty rekrutacji kandydatów – koszty testu 3P zawarte są w cenie usługi
 • pozwala zobiektywizować decyzje rekrutacyjne (wyniki testów uwzględniają porównanie danej osoby z 10 tys. innych kandydatów)

KONTAKT:
+48 (58) 550 11 16
ipk@ipk.com.pl